Zeilavontuur op het IJsselmeer en de Waddenzee - Sail Your Ideas
Telefoon, whatsapp & signal: +31 (0) 6 13 22 56 58
denl

Veiligheid aan boord

Informatie over de benodigde certificaten, veiligheidssystemen en -cursussen

Aan boord van de Ambiance worden regelmatig alle veiligheidsgerelateerde zaken gecontroleerd. Hiervoor moeten we een aantal certificaten hebben, die na een bepaalde periode door middel van een keuring vernieuwd moeten worden. In dit geval wordt alles gecontroleerd door een externe en erkende keurmeester. Hieronder hebben we de belangrijkste certificaten samengevat om een ​​overzicht te geven en aanvullende dingen over veiligheid op ons schip uitgelegd:

  • Meetbrief Een meetbrief is als het kentekenbewijs van een zeilschip. Hierin worden alle relevante scheepsgegevens, zoals lengte van het schip, breedte, gewicht (waterverplaatsing), type zeilschip en motornummer vastgelegd. De individuele markeringen van het schip die aan de romp zijn aangebracht, worden hier ook gedocumenteerd. De meetbrief is dus een soort identificatiebewijs van het schip. Momenteel geldig op de Ambiance t/m 21-04-2029, geldigheidsduur: 15 jaar.
  • CBB Bij het aanmaken of vernieuwen van het CBB-certificaat (Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen) worden alle essentiële punten voor het schip die nog niet in een ander certificaat zijn behandeld, beoordeeld door een deskundige. Dit omvat onder meer de veiligheidsuitrusting (reddingsboeien, reddingsvesten, AED, ...) van het schip, controle van vluchtroutes, algemene staat van de scheepsromp en nog veel meer. Om aan de criteria van het CBB te voldoen, moet het schip bij een werf aan land aan de keurmeester worden aangeboden zodat hij het casco tot in detail kan inspecteren. Pas als de keuring geheel met goed gevolg is afgelegd, wordt door de keurmeester een nieuw certificaat afgegeven. Momenteel geldig op de Ambiance t/m 30-01-2027, geldigheidsduur: 5 jaar.
  • Tuigage certificaatDe tuigage van een zeilschip (masten, stagen, gaffels, gieken, etc.) is natuurlijk een integraal onderdeel van het schip en vereist constante zorg en controle. De masten, gieken en gaffels alsmede de giek van de Ambiance zijn van staal en dienen om de 5 jaar liggend op het land aan een deskundige te worden aangeboden voor inspectie. De algemene staat van de gehele resterende tuigage wordt ook elke 2,5 jaar gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze in veilige staat is. Momenteel geldig op de Ambiance t/m 14-11-2025, geldigheidsduur: 2,5/5 jaar.
  • Gas certificaatDe fornuizen op schepen in de Nederlandse chartervloot zijn over het algemeen gasfornuizen. Hiervoor wordt na een uitgebreide check op conditie en eventuele lekkage door een deskundige een extra certificaat afgegeven. Momenteel geldig op de Ambiance t/m 04-01-2026, geldigheidsduur: 3 jaar.
  • Reddingsvesten certificaatNaast de 50 reguliere schuim reddingsvesten heeft de Ambiance ook 7 automatische reddingsvesten aan boord. Deze dienen om de 2 jaar door een gecertificeerd bedrijf gecontroleerd te worden op werking en staat. Momenteel geldig op de Ambiance t/m 01-04-2025, geldigheidsduur: 2 jaar.
  • Veel meerVerder moet een zeilschip in de Nederlandse chartervloot ook volgende relevante papieren hebben: Rijnvaartverklaring, stabiliteitsboek, meggertest, etc.
  • MaraSoft - Een softwareapplicatie voor Fleet Management Samen met onze branchevereniging BBZ maken wij gebruik van het klasse gekeurd fleetmanagementsysteem Marad van MaraSoft. Met dit systeem zijn wij in staat alle veiligheidsrelevante gegevens en afspraken van de Ambiance vast te leggen en te beheren. Zo monitoren wij met behulp van MaraSoft de tijdige vernieuwing van onze certificaten. Met deze software plannen en monitoren we ook alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
  • BHV - BedrijfshulpverlenerDe schipper van de Ambiance beschikt over het vereiste Nederlandse certificaat Bedrijfshulpverlener (BHV). Naast medische eerste hulp omvat het cursusprogramma ook brandbestrijding. Dit certificaat is geldig tot 09-03-2024.

Meer weten?

Als je vragen hebt over onze certificaten, vervaldata en andere veiligheidsvragen, kun je altijd contact met ons opnemen.

Proceed Booking