Deutsch

Zeil-ideeën voor schoolgroepen

Het varen met zeilschepen , biedt al een groot aantal mogelijkheden het leven en de vrije tijd met elkaar te verbinden. Zo zijn ecologische rondreizen, maar ook reizen met historische focus perfect te realiseren . Natuurlijk zijn ook combinaties van verschillende onderwerpen mogelijk.

Ecologische rondreis I

Op deze ecologische rondreis varen wij over de binnenwateren van Nederland en bezoeken hun kusten. Wij bekijken het ecosysteem van de rivieren en wateren en deren geschiedenis met het oog op de polder-en dijkbouw en de veranderingen die deze in de loop der jaren met zich meer heeft gebracht.

Ecologische rondreis II

De Waddenzee en zijn uniekheid als een habitat voor een enorme biodiversiteit staan in het middelpunt van deze reis. We bezoeken een aantal eilanden en laten ons droogvallen om de Waddenzee te verkennen. EcoMare, het centrum voor de wadden en de Noordzee op Texel, speelt ook een centrale rol.

In de voetsporen van de VOC

Compagnie. We beginnen onze reis in Lelystad met een bezoek van het VOC-schip de Batavia en in het verloop van de reis zullen wij de VOC-steden gaan bezoeken om een indruk van de gouden eeuw te krijgen.