Deutsch

Pedagogische reizen

Samen met u willen wij ons tijdens de reis focussen op onderwerpen als de integratie van buitenbenen, het versterken van het zelfvertrouwen van de leerlingen, de versterking van de zelfbewustzijn van individuele leerlingen en de cohesie van de groep.

Programmas

Alledaagse situaties zijn bekend dus voorspelbaar. Een reis op een schip biedt leerlingen de gelegenheid om zich in een nieuwe onbekende omgeving beter te leren kennen, nieuwe ervaringen met elkaar te delen en eventueel oude rolpatronen in de groep te overwinnen. Om dit proces te ondersteunen, bieden wij verschillende modules aan die meer ervaringsgerichte (educatieve) elementen in de reis integreren.

Wat zijn interacties?

Wanneer er niet gezeild word, bestaat de mogelijkheid voor het doorvoeren van interacties. Interacties zijn doelgerichte oplossingen voor probleem-georiënteerde taken of acties voor de scholing van sociale vaardigheden . Deze kunnen bij slecht weer onderdeks of bij goed weer aan land plaatsvinden. Deze acties hebben een bijzondere doelstelling, zoals de verbetering van de samenwerking binnen de groep.
Interacties zijn groepsdynamisch spelen waarin, in tegenstelling tot zeilen, bepaald gedrag uitgelokt en geoefend kan worden zonder dat falen ernstige gevolgen heeft.

Het voordeel van de interacties is dat deze variabel zijn. De duur en de moeilijkheidsgraad van een interactie kan aan de verschillende groepen en situaties aangepast worden .

De opdrachten hebben allemaal een grote uitdagingskarakter en gaan dus meestal gepaard met een hoge motivatie van de deelnemers de opgave te willen oplossen.

Mogelijke doelstellingen van de interacties: het verbeteren van de communicatieve vaardigheden, verbetering van het vermogen tot samenwerking, het sensibiliseren van de waarneming, hulp bij het ontwikkelen van vertrouwen, flexibele omgang met rollen.

Communicatietraining

Zodra twee of meer mensen met elkaar in interactie komen zullen zij gebruik maken van verbale communicatie. Of de bemanning de zeilen moet gaan zetten of de maaltijd voorbereid moeten worden, er moet constant gecommuniceerd worden. Via het gerichte gebruik van interactie- en samenwerkingsoefeningen kan deze vaardigheid gericht geoefend worden.

Programmavoorstel

Als u communicatie tot een onderwerp in de groep wilt maken, bieden wij een combinatie van interactieoefeningen die zich richten op communicatie en theorie-eenheden die elkaar aanvullen. Wij zullen ervaringsgerichte oefeningen doorvoeren, die vervolgens door de leerlingen met zicht op hun communicatiegedrag geëvalueerd worden.

Zeiltraining

De basis van het zeilen door ervaringsgerichte methodes leren. Begrijpen waar de wind vandaan komt, waarom het schip niet tegen de wind kan zeilen en het geleerde onmiddellijk omzetten. Eerst kunnen manoeuvres benedendeks aan een model geoefend worden om dan later aan dek te worden toegepast. Theorie en praktijk werken hier hand in hand.

Extra voorstel : Jol zeilen

Op kleinere schepen beginnen in het beste, hier kunnen de deelnemers zelf proberen hoe een zeilboot functioneert. Begeleid door ervaren trainers, zullen zij leren een boot te zeilen, om dan de kennis te gebruiken om gezamenlijk op de Ambiance zeilen te zetten.

Samenbreng-cursus

Brugklas? Een nieuwe klasgemeenschap? De leerlingen kennen elkaar nog niet?

De basis voor een goed leerklimaat is een goede klasgemeenschap. Een educatieve zeilreis biedt de mogelijkheid voor een intensieve kennismaking in een korte tijd in een beschermde omgeving.

De groep versterken

  • gezamenlijk iets ervaren/beleven
  • met elkaar plezier hebben
  • samen zeilen
    tijdens begeleide oefeningen elkaar leren te vertrouwen.
    groepsregels met elkaar bespreken, uitwerken, die de omgang in de klas met elkaar bevorderen conflictbemiddelaars opleiden