Deutsch

Ervaringen maken sterk

Niet alleen maar water! Meer dan een gewone schoolreis! Wij bieden u een zeilreis die het gemeenschapsgevoel van uw groep zal versterken. Door het gebruik van ervaringsgerichte leermethodes werken wij samen met u eraan de samenwerkingsflexibiliteit, de communicatieve vaardigheden en het gemeenschapsgevoel in de groep te verbeteren. Het verblijven op de Ambiance confronteert de leerlingen met uitdagingen, die ideaal zijn om persoonlijkheidsontwikkelingen te bevorderen en tot het versterken van sociale vaardigheden leiden. Om hier maximale gebruik van te kunnen maken, word deze reis door een gediplomeerd ervaringsdeskundige begeleid. Ons gezamenlijke doel is een verbetering van het klimaat in de groep , tevreden kinderen in een aangename omgeving leren beter.

Aan boord leven en leren

Het samenwonen en werken op het schip biedt leerlingen de gelegenheid om te leren en te groeien. Om te beginnen met de aanvaarding van de individuele persoonlijkheden van de klasgenoten, waar men onvermijdelijk met geconfronteerd word, samen op een beperkte ruimte wonen en leven en verder met het dragen van de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de gemeenschappelijke maaltijden en het gezamenlijke uitvoeren van zeilmanoeuvres. Met elkaar in hetzelfde bootje te zitten is voor de meeste kinderen en jongeren een zeer vormende ervaring

Gebruik maken van groepsdynamische processen

Groepsdynamische processen en spanningen die aan boord ontstaan bieden veel mogelijkheden om ervaringen op het gebied van teamwork en conflictoplossing te verzamelen. Juist hierop zal onze zeil- en teamervaren trainer inspelen
Prioriteiten en/of wensen worden er voor en tijdens de reis uitgebreid met de leraren of de begeleiders besproken….Lassen Sie uns gemeinsam diese Lernräume gestalten, damit Ihre Klassenfahrten für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis werden…

Aan boord leven en leren

Samen zeilen. Samen wonen, werken, eten en slapen aan boord, dit is een bijzondere situatie! Aan den ene kant kan men vanaf het dek mijlenver kijken, een gevoel van vrijheid ontstaat wanneer de wind door het haar waait en men met het blote oog tot aan de horizon kan kijken. Aan de andere kant, is de bewegingsruimte op het schip zeer beperkt. Daar komen de leerlingen heel snel aan de door de situatie voorgegeven grenzen, de kamers moeten gedeeld worden, water en voedsel zijn beperkt.

De uitgestrektheid van de zee en in tegenstelling daarvan de microkosmos schip. De deelnemers worden op het schip een gemeenschap waarvan het individu zich maar moeilijk kan ontrekken . De mogelijkheden om zich terug te trekken zijn beperkt. Voor de duur van de reis zit iedereen in hetzelfde bootje.

Alle zeilen worden aan boord met de hand bedient, er worden geen lieren of machines gebruikt. Als de leerlingen willen zeilen of de volgende haven willen bereiken zullen zij aan èèn streng moeten trekken. De meeste activiteiten aan boord zijn teamtaken. De een moet trekken de ander moet vast houden, tillen of coördineren.

Een groep of een echte gemeenschap?

Een groep vormt niet automatisch een gemeenschap; de leerlingen hebben hun medeleerlingen niet gekozen, en hebben vaak veel verschillende karakters. Om van een losse groep een goed functionerende gemeenschap te maken, is er vooral vertrouwen, samenwerking nodig en de erkentenis dat iedereen er een voordeel aan heeft als de groep samen met elkaar werkt en niet tegen elkaar. Zonder samenwerking kan met het schip niet gezeild worden.

Gebruik maken van groepsdynamische processen

Wanneer er niet gezeild word, bestaat de mogelijkheid voor het interacties te verrichten.
Interacties zijn doelgerichte oplossingen voor probleem-georiënteerde taken of acties voor de scholing van sociale vaardigheden, die van onze ervaringsdeskundige doorgevoerd worden. Deze kunnen bij slecht weer onderdeks of bij goed weer s’avonds aan land plaatsvinden. Deze acties hebben vaak een bijzondere doelstelling, zoals de verbetering van het teamwork.
De van ons aangeboden interacties kunnen groepsdynamische spelletjes of activiteiten zijn, die in tegenstelling tot het zeilen, zonder directe consequenties specifieke gedrag uitlokken om deze dan later te evalueren.

Ervarend leren

“Gebt den Kindern die Gelegenheit, sich selbst zu entdecken…Lasst sie Triumph und Niederlage erleben…Weist ihnen verantwortliche Aufgaben zu…” Kurt Hahn

Leren en beleven

“Een functionerende klasgemeenschap verbetert de sfeer en de leersituatie binnen de groep.”

Hoe kan een klasgemeenschap beter worden? Sociaal leren en ervaringsgericht onderwijzen zijn de sleutelwoorden. Een zeilreis en een ervaren team zijn de ideale mogelijkheid voor een directe uitvoering van een dergelijke doelstelling.
Een methode om dit proces van sociaal leren effectief vorm te geven is “ervarend leren”. Deze methode gaat ervan uit dat door middel van ervaringen en acties en reflecties een verbetering van de sociale competentie kan worden bereikt.

Enkele doelstellingen van sociaal leren zijn bijvoorbeeld het vermogen met anderen open en direct te communiceren, te luisteren,het verhogen van tolerantie voor diversiteit, een bereidheid om anderen te helpen en hulp te accepteren en het vermogen om eigen impulsen te controleren , binnen de regels te blijven en door onderhandeling compromissen te bereiken.

Veel van deze eigenschappen zijn meer en meer essentiële kwalificaties die van de professionele wereld verwacht worden. Dit omvat ook gezamenlijk plannen, besluiten en werken als team.

“In veel scholen word het gebrek aan sociale vaardigheden al pijnlijk gevoeld. Vaak ontbreken er zeer elementaire dingen in de omgang met elkaar: leerlingen hebben niet geleerd elkaar uit te laten praten en te luisteren, zij zijn niet in staat gezamenlijk besluiten te nemen of conflicten zonder gebruik van massale beledigingen of fysiek geweld op te lossen. Terwijl de school een uitermate geschikt medium voor “sociaal leren” is. Met een klas bestaat hier een structuur waarin kinderen en jongeren in de loop der jaren groepservaring op kunnen doen. ”
Uit “Abenteur Schule” door Rüdiger Gilsdorf en Kathi Volkert (ed.)

Maar helaas kan de school kan dit allemaal door een tekort aan tijd/uren en de prioriteit van lesdoelen niet verrichten. Een spannende educatieve reis biedt de gelegenheid, een week lang, aan de sociale aspecten van de groep te werken.